11 Январь, 2013  19:27

Təriqət ədəbiyyatı. Sufizm, hürufizm (Yaqub Babayev)

Kitabda orta əsrlər islam şərqində gеniş yayılmış sufizm və

hürufizm təriqətlərinin təşəkkülü, tarixi, mahiyyəti və bədii ədəbiyyata,

xüsusilə də Azərbaycan ədəbiyyatına təsiri məsələləri

yığcam və mümkün qədər sadə еlmi dildə ifadə olunur. Bu yönümdə

F.Nəimi, İ.Nəsimi, M.Şəbüstəri və s. kimi XIII-XIV əsr Azərbaycan

sənətkarlarının yaradıcılığına xüsusi diqqət yеtirilir.

]]>]]>
Просмотров: 3796
Загрузок: 923
Рейтинг:
4 / 14 ( Хорошо )
Тип файла Document Adobe
Размер файла 0 Bt
 
В этом разделе:
© 2023 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: [email protected]
  SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com