Господи! Взгляни на меня и следи за всеми моими деяниями...